50+
Vi har mer än 50 sovplatser i 22 rum. Plats åt alla!
3 km
Till ICA och tågstation, med direkttåg till bl.a. Åre, Stockholm och Göteborg.
2013
Renoverat 2013. Det betyder en bekväm och säker vistelse.

Boende

På Edsåsgården är såväl privatpersoner som företag välkomna.

Läs mer

Akiviteter

Oavsett om det är vinter, vår, sommar eller höst så finns det alltid massor att hitta på runt omkring Edsåsgården.

Läs mer

Historia:

Inom Härnösands stifts stiftsråd tillsattes en kommitté på 1950-talet för att förbereda uppförande av en fjällgård. I slutet av femtiotalet hade kommitténs arbete resulterat i Edsåsens fjällgård, Undersåkers församling. Den byggdes av Härnösands stift.

Sedan 50-talet har flertalet påbyggnationer och renoveringar genomförts. År 2005 såldes gården till privat ägare och den har sedan dess fungerat som konferensanläggning och hotell.

Fotot till vänster är taget vid invigningen av Edsåsens fjällgård. Fotot är taget i slutet på 1950-talet. Biskop Ruben Josefsson med fru.